MAREK, Aleš. Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 474-007 přes místní potok za Horním Těrlickem. Ostrava, 2003. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO