LIPIŃSKI, Tomasz. Podwyższenie właściwości mechanicznych siluminów: praca habilitacyjna. Ostrava, 200-?n. l. Habilitační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO