HRSTKOVÁ, Ivana. Aplikace metody Balanced Scorecard v podniku působícím v oblasti informačních technologií [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/90938. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO