HOŘÍN, Ondřej. Analýza a hodnocení motivace zaměstnanců ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/91415. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO