KUČEROVÁ, Eliška. Analýza marketingového mixu mikroregionu [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/91811. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO