HOLEČKOVÁ, Vladimíra. Analýza snižování zátěže podnikatelských subjektů podnikajících podle živnostenského zákona [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/92055. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO