HOLEČKOVÁ, Vladimíra. Analýza snižování zátěže podnikatelských subjektů podnikajících podle živnostenského zákona [online]. 2012 [cit. 2017-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/92055. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO