PAGANIK, Jan. Analýza informačních systémů pro podporu spedičních a dopravních služeb [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/92624. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO