ALBERTOVÁ, Marie. Vincenz Priessnitz a jeho význam pro Jesenickou oblast [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/92663. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO