FLEIŠMANOVÁ, Alena. Využívání odpadu na povrchu terénu těžební spolecnosti [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/92690. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO