PODLASOVÁ, Jarmila. Benchmarking vybrané skupiny podniků [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/92768. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO