MĚCHURA, Jakub. Přehled soft clusteringovych metod, jejich aplikace nad vybranou datovou kolekcí a srovnání výsledků [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/92909. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO