TICHÝ, Pavel. Možnosti získávání vodíku a jeho energetické využití [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/93154. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO