ŠVANCÁROVÁ, Iveta. Laboratorní úloha na měření bilirubinmetrie [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/93379. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO