TILKOVÁ, Alena. Atomová spektroskopie v analýze materiálů s uhlíkovou matricí [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/93537. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO