PERNICA, Michal. Konstrukce a řízení UAV typu křídlo [online]. 2012 [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/93849. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO