PERNICA, Michal. Konstrukce a řízení UAV typu křídlo [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-06-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/93849. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO