ŠŤÁVA, Jan. Řešení dopravní obsluhy průmyslové zóny Prostějov [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2017-12-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/94133. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO