PÁLENÍČEK, Aleš. Souprava pro individuální dekontaminaci osob a věcných prostředků HZS ČR [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/94263. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO