LUKÁŠ, Jan. Řešení požární bezpečnosti zrekonstruovaného nevýrobního objektu ve Valašském Meziříčí [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2017-12-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/94439. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO