LEHNER, Petr. Numerické řešení 2D difuze s využitím MKP [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/94621. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO