HRONČOK, Radek. Měď a její slitiny [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/94777. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO