HOFFOVÁ, Gabriela. Identifikace izolačních vlastností materiálů [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2019-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/94798. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO