BERNAT, Štěpán. Analýza a zpracování dat pro elektrická měření v distribučních a průmyslových sítích. Ostrava, 2006. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO