VYČÍTALOVÁ, Lucie. Open Journal System – projekt FRVŠ na Univerzitě Pardubice. 2012. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10084/95058
Uložit do Citace PRO