VRANÍK, Pavel. Řízení rozběhu mostového jeřábu s ohledem na kývání břemene [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/95116. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO