ZÁCHOVÁ, Lucie. Analýza interkulturních rozdílů služby BiZi [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/95197. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO