UHERKOVÁ, Zuzana. Hromadné propouštění zaměstnanců v podniku ČD Cargo, a. s [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/95260. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO