VOZŇÁK, Miroslav a Jan ROZHON. Approach to stress tests in SIP environment based on marginal analysis [online]. 2011 [cit. 2023-03-29]. ISSN 1572-9451. Dostupné z: doi:10.1007/s11235-011-9525-1
Uložit do Citace PRO