MATĚJKA, Vlastimil, Petra MATĚJKOVÁ, P. KOVÁŘ, Jozef VLČEK, J. PŘIKRYL, P. ČERVENKA, Zdenek LACNÝ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Metakaolinite/TiO2 composite: Photoactive admixture for building materials based on Portland cement binder. Construction and building materials. 2012, 35, 38-44. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.02.086. ISSN 0950-0618.
Uložit do Citace PRO