SABOVÁ, Janka a Katarína PUKANSKÁ. Expansion of local geodetic point field and its quality. GeoScience Engineering [online]. 2012, 58(3), 47-51 [cit. 2020-10-22]. ISSN 1802-5420. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/95750
Uložit do Citace PRO