KRBOVÁ, Petra. Analýza aplikace metody TSI jako nástroje hodnocení práce obchodních zástupců v maloobchodě [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/95760. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO