ŽAMPACHOVÁ, Dana. Využití geoprostorových dat v procesu obnovy krajiny exploatované těžbou černého uhlí v OKR [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/95765. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO