MACHÁČEK, Zdeněk; SLABÝ, Roman; HERCÍK, Radim a KOZIOREK, Jiří. Advanced system for consumption meters with recognition of video camera signal. Elektronika ir Elektrotechnika. 2012, roč. 18, č. 10, s. 57-60. ISSN 2029-5731. Dostupné z: https://doi.org/10.5755/j01.eee.18.10.3062.
Uložit do Citace PRO