FROLOV, Alexander A., Dušan HÚSEK, Pavel Y. POLYAKOV a Hana ŘEZANKOVÁ. A comparative study of two methodologies for binary datasets analysis. Neural Network World. 2012, 22(6), 565-582. ISSN 1210-0552.
Uložit do Citace PRO