BARBOŘÍK, Adam. Marketingová strategie sportovních zařízení [online]. 2013 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/96622. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO