DUCHOŇOVÁ, Lucie. Akademie tanečního umění – založení společnosti s ručením omezeným [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/97146. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO