ZONYGA, Martin. Optimalizace nářezových plánů [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/98763. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO