MRÁZEK, Tomáš. Faktorizace kompletních grafů na langusty s průměrem 4 a pěti nelistovými vrcholy [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/99006. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO