LIPOVSKÝ, Jan. Zefektivnění logistických toků výrobní linky [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/99152. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO