TROMBIK, Michael. Implementace TIM do průmyslové praxe podniků [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/99593. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO