GINTAR, Vít. Elektrické servořízení ZF pro vozidla koncernu VW nové generace [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/99967. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO