CÁB, Lukáš. Návrh a realizace generátoru řídicího napětí pro testování akčních členů motorových vozidel [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/99979. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO