STOPENOVÁ, Anna. Rozvíjení prostorové představivosti žáků základní školy: disertační práce. 1999.

Citace PRO