PAVLÍČEK, František. Krizové stavy a doprava. Praha: ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02272-2.

Citace PRO