POHL, Rudolf, Jan JETMAR a Tomáš RADOŇ. Úvod do dopravní a manipulační techniky: návody na cvičení. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02237-4.

Citace PRO