NEPUSTIL, Vladimír. Němčina: Intensivní kurs. 3. přeprac. a dopln. vyd. Brno: vl. n., 1994. ISBN 80-900211-0-7.

Citace PRO