JIREŠ, Stanislav. Informační systémy: vybrané části z teorie a praxe se zřetelem na zpracování textových dat. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

Citace PRO