BERANOVSKÝ, Jiří. Využití metod vícekriteriálního rozhodování pro systémové plánování obnovitelných energetických zdrojů: disertační práce. 2002.

Citace PRO