JEŘÁBEK, Jiří. Dřevěné konstrukce. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1955.

Citace PRO