PIPEK, Petr. Technologie masa I. 3. přeprac.vyd. Praha: VŠCHT, 1993. ISBN 80-7080-174-3.

Citace PRO