JIT. Poklady na mořském dně i pod ním. Technik. 2014, 22(5), 30-31. ISSN 1210-616X.

Citace PRO